Pożegnanie Mariana Sobczyka


uroczystosci pogrzebowe Mariana Sobczyka

Z wielkim żalem informujemy że w dniu 13 września 2019r. zmarł porucznik Marian Sobczyk, Członek Zwyczajny Związku Inwalidów Wojennych RP. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 września w Lublinie: msza święta w kościele parafialnym p.w. św. Agnieszki, ul. Kalinowszczyzna 62, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego do grobu na cmentarzu parafialnym. W tej ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli koledzy, związkowcy wraz z pocztem sztandarowym.

 

Sobczyk_Marian czarno biały

Marian Sobczyk urodził się w Lublinie 30 lipca 1925r. Do Armii Krajowej wstąpił w 1942r. Do roku 1944 działał w oddziale partyzanckim Stanisława Łukasika ps. ,,Ryś”. Po rozbrojeniu oddziału wisiała nad nim  groźba aresztowania, z tego względu zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego, przeszedł cały szlak bojowy z II Armia Wojska Polskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotą odznaką Zasłużony dla Miasta Lublina, Krzyżem 100 lat ZIW RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.