Kraśnik


J. Kozłowski, Kraśnik 1

Prezes Zarządu Oddziału w Kraśniku

mjr zw. Jan Kozłowski


Adres:

ul. Inwalidów Wojennych 1

23-210 Kraśnik

Godziny pracy biura:

środa, czwartek  1000– 1400

Kontakt:

tel.: (81) 825 54 01