09.02.2017r. – Jubileusz 100-lecia działalności ZIW RP w Zamościu


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


     Jubileusz 100-lecia działalności Zarządu Oddziału ZIW RP w Zamościu był uroczyście obchodzony w zamojskim Klubie Batalionowym. Na początku głos zabrał Lucjan Dudek, prezes Zarządu Oddziału. Podkreślił ze Związek jest najstarszą polską organizacją kombatancką, a także jednym z trzech najdłużej istniejących ogólnokrajowych stowarzyszeń społecznych. Związek zrzesza inwalidów wojennych, wojskowych i osoby represjonowane jako członków zwyczajnych, oraz wdowy po tych członkach nadając im status członków podopiecznych. Obecnie Oddział liczy 23 członków zwyczajnych, 25 członków podopiecznych, 9 członków wspierających, a działalność prowadzi społecznie dzięki wsparciu członków i sponsorów.

    Na uroczystość, która odbyła się 9 lutego, przybyły władze Zarządu Okręgowego: Mieczysław Dziedzic, Kazimierz Olszewski, Wojciech Zalewski, pracownik biura Kamil Sikora oraz prezesi poszczególnych Oddziałów ZIW RP zrzeszonych w Okręgu. Obecne były władze samorządowe: Andrzej Wnuk – prezydent miasta Zamość, Henryk Matej – starosta zamojski, Jarosław Lipiec – wicestarosta powiatu biłgorajskiego. Przedstawiciele wojska: ppłk. Leszek Winogrodzki – dowódca 3 batalionu zmechanizowanego, ks. kapelan płk. Bogusław Romankiewicz – proboszcz parafii wojskowej, mjr. Jerzy Żołądek – p.o. komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, a także Agnieszka Biernacka – kierowniczka Klubu Batalionowego wraz z pracownikami. Przedstawiciele związków wojskowych, kombatanckich i proobronnych: płk Ryszard Hejna – Prezesa Oddziału Rejonowego Związku Żołnierzy WP, Ryszard Choma – prezes Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Zamościu, ppor. Władysław Bednarczyk – prezes Okręgu Związku Kombatantów RP i BWP w Zamościu, ppłk Ryszard Łuczyn – prezes Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju oraz przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących ze związkiem: Krystyna Rybińska-Smyk – prezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu, Zbigniew Cholewa i Kazimierz Wysocki – prezes i wiceprezes Stowarzyszenia „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu. W uroczystości wzięła udział także grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

   Pan Waldemar Fusiara wygłosił wykład o początkach i przebiegu powstania listopadowego na terenie Zamojszczyzny. Następnie prezes Lucjan Dudek skierował podziękowania do przyjaciół i sponsorów związku: Jarosława Maluhy – prezesa Zarządu PGK w Zamościu, Zdzisława Ostasza – prezesa Zarządu Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji, oraz Marcina Wojewody – prezesa Banku Spółdzielczego w Izbicy. Za szczególne zasługi dla związku wyróżniono Medalem 100-lecia Związku, Dyplomem Jubileuszowym ZIW RP, Pamiątkowym wizerunkiem Zamojskiego Ratusza . Podziękowania trafiły również do prezesa Zarządu Okręgowego w Lublinie Mieczysława Dziedzica za wszechstronną pomoc dla zamojskiego Oddziału, dla władz samorządowych i młodzieży szkolnej za patriotyczną postawę i wieloletnią opiekę nad miejscami pamięci narodowej.