27.09.2017r. – Jubileusz 100-lecia powstania Lubelskich struktur ZIW RP


Fot. S. Olszewski

Opis wydarzenia


     W dniach 26-27 września 2017r.  świętowaliśmy Jubileusz 100-lecia powstania Lubelskich struktur Związku Inwalidów Wojennych RP. Patronat Honorowy nad obchodami objęli: Arcybiskup Lubelski, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Telewizja Lubelska TVP3.

Dzień 1.  Obchody 100-lecia rozpoczęły się na Placu Litewskim od złożenia kwiatów na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnie zebrani udali się do Archikatedry Lubelskiej gdzie o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza Święta za wszystkich poległych, zmarłych inwalidów wojennych i wojskowych Okręgu Lubelskiego. Mszę Świętą celebrował Arcybiskup Lubelski Stanisław Budzik. Obecnych było 64 członków Związku, przedstawiciele władzy wojewódzkiej i samorządowej, zaproszeni goście oraz 230 uczniów szkół wraz ze sztandarami ze szkół: Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Chemicznego w Lublinie, Zespół Szkół nr 3 w Puławach, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego – Technikum nr 1 w Świdniku, Zespół Szkół nr 10 – XXVII LO w Lublinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – XIV LO w Lublinie. Na zakończenie Prezes Zarządu Okręgowego wręczył uroczyście krzyż 100-lat ZIW RP Arcybiskupowi Lubelskiemu Stanisławowi Budzikowi.

Dzień 2.  Główne uroczystości odbyły się drugiego dnia 27 września 2017r. o godz. 10.00 w sali ,,Błękitna” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie. Sala została udostępniona dzięki uprzejmości Wojewody Lubelskiego. Obecna była telewizja lubelska TVP3 dająca sprawozdanie z uroczystości w wieczornym programie informacyjnym – Panoramie Lubelskiej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie i odegrania hymnu narodowego. Prezes Zarządu Okręgowego Kazimierz Olszewski powitał przybyłych gości wśród których znaleźli się m.in.: członkowie Związku, Prezesi Oddziałów, delegacja z Zarządu Głównego w osobach: Prezes Marian Kazubski, Dyrektor Biura Elżbieta Kazubska oraz Sekretarz Generalny Eugeniusz Andrzejewski, przedstawiciele władzy wojewódzkiej i samorządowej: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Lubelski – Witold Gmitruczuk, Pełnomocnik Wojewody Waldemar Podsiadły, Przedstawiciel Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych Adam Lewandowski, Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Jolanta Augustyniak, Wicestarosta Lubelski Robert Wójcik, przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin Zdzisław Niedbała. Następnie prof. Emil Horoch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odczytał wykład historyczny o działalności ZIW RP na Lubelszczyźnie od dnia powstania pierwszych struktur do czasów obecnych.

     Uroczyste wręczanie wyróżnień rozpoczął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, razem z Wicewojewodą Lubelskim – Witoldem Gmitruczukiem i Przedstawicielem Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych Adamem Lewandowskim. Medal „Pro Patria” otrzymało 5 osób. Szczególne wyróżnienie – Dyplom Uznania złożono na ręce Prezesa Kazimierza Olszewskiego i Sekretarza Zarządu Okręgowego Ryszarda Długosza. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP w uznaniu długoletniej pracy społecznej i zasług na rzecz ZIW RP uhonorowano ,,Krzyżem 100 lat ZIW RP” 10 członków Związku, odznaczenie wręczył Sekretarz Generalny Eugeniusz Andrzejewski. Zarząd Główny przygotował również wyjątkowe podziękowania dla Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, wręczone przedstawicielom. Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wyróżnić: Odznaką honorową ,,Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” 6 osób, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego 6 osób, Grawertonem okolicznościowym Województwa Lubelskiego jedną osobę. Wyróżnienia wręczyli Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Jolanta Augustyniak oraz Janusz Malinowski główny specjalista do ds. kombatantów. Prezydent Miasta Lublin wyróżnił „Medalem 700-lecia Miasta Lublin” Zarząd Okręgowy ZIW RP w Lublinie oraz trzech członków Związku. Wyróżnienie wręczał Zdzisław Niedbała.

     Ten wyjątkowy dzień został uświetniony występem artystycznym Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego. Transport zespołu na uroczystości został zorganizowany przez Prezydenta Miasta Lublin. Artyści w pięknych oryginalnych strojach ludowych i historycznych wraz z towarzyszącą kapelą wykonali szereg utworów ludowych i patriotycznych. Na zakończenie uroczystości Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP Kazimierz Olszewski podziękował serdecznie licznie przybyłym gościom oraz zaprosił do wzięcia udziału w tradycyjnym poczęstunku sfinansowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego.