17.08.2021r. – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Inwalidów Wojennych z Kresów Wschodnich oraz 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 17 sierpnia 2021r. w Warszawie odbyły się uroczystości współorganizowane przez Związek Inwalidów Wojennych RP z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  O godz. 11 złożono kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, następnie zebrani udali się pod siedzibę Zarządu Głównego ZIW RP (ul. Foksal 16) gdzie na elewacji budynku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Inwalidów Wojennych z Kresów Wschodnich oraz 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W uroczystości udział wzięły władze Związku Inwalidów Wojennych RP, zaproszeni członkowie ZIW RP z całej Polski w tym delegacja Lubelska: Kazimierz Olszewski, Ryszard Długosz, Eugeniusz Belina oraz goście spoza Związku: zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Pan Christian Młynarek, Szef Gabinetu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Pan Marcin Koman, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego Ksiądz płk. Bogdan Radziszewski, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Pan dr Jan Tarczyński, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Pan dr hab. Paweł Hut oraz Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Pan Aleksander Ferens. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie głos zabrali m.in.: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes ZIW RP Pani Elżbieta Kazubska. Tablica została poświęcona przez Księdza płk. Bogdana Radziszewskiego. Na koniec uroczystości organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wieńce przed tablicą w hołdzie Inwalidom Wojennym z Kresów Wschodnich.

Początkowo odsłonięcie tablicy planowane było na sierpień 2020r., jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną koronawirusem uroczystości zostały przesunięte na 2021r.