02.10.2018r. – Sesja Rady Miasta w Zamościu


Opis wydarzenia


Na uroczystą sesje rady miasta Zamość udała się delegacja z Zarządu Okręgowego w składzie: Prezes – Kazimierz Olszewski oraz Sekretarz – Ryszard Długosz. Obecni byli również członkowie miejscowego Zarządu Oddziału w Zamościu – Prezes Lucjan Dudek, Sekretarz Techniczny – Irena Panek oraz Członkowie Zarządu: Marian Karczmarczyk, Henryk Gliwa i Józef Mołodecki. Wymienieni powyżej Członkowie Związku otrzymali Podziękowanie – Grawerton za wieloletnią pracę społeczną prowadzona na terenie Zamojszczyzny.
Za wspomaganie działalności statutowej ZIW RP Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk otrzymał „Krzyż 100-lat ZIW RP”. Uroczystego wręczenia z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego dokonał Kazimierz Olszewski. Za patriotyczną postawę oraz pomoc Członkom Związku „Krzyżem Zasługi dla ZIW RP” wyróżnieni zostali Jan Wojciech Matwiejczuk Przewodniczący Rady Miasta oraz Krzysztof Rusztyn Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.