10.02.2016r. – Plenarne Posiedzenie Zarządu Okręgowego


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


          Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie-Mieczysław Dziedzic, który serdecznie powitał zebranych członków Prezydium Zarządu Okręgu oraz pracowników biura i zaproszonych gości. Następnie pracownicy biura przedstawili zebranym informacje z pracy Zarządu i Prezydium Okręgu ZIW RP w Lublinie za 2015r., realizacji pomocy pieniężnej z funduszu PFK i środków własnych Zarządu Głównego ZIW RP oraz dane statystyczne. Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Ponadto podjęto uchwały oraz omówiono wniesione sprawy.

          Prezydium Zarządu Okręgu ZIW RP w Lublinie odznaczyło dyplomem uznania kilka osób za szczególną prace dla dobra Związku Inwalidów Wojennych RP. Prof. dr hab. Emil Horoch za współprace z Zarządem Okręgu oraz Ligą Obrony Kraju przy Oddziale Lublin został odznaczony ,,Złotym Medalem Zasłużonych dla Ligi Obrony Kraju”.