12.07.2018r. – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej


Fot. S. Olszewski

Opis wydarzenia


W dniu 12 lipca 2018r. w Serokomli odbyły się wojewódzkie obchody „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi  Polskiej”. To nowe święto państwowe zostało ustanowione przez Sejm RP w 2017r. W Gminie Serokomla we wsi Józefów Duży, w 1940r. doszło do masowej akcji pacyfikacyjnej, oddziały SS, gestapo oraz żandarmerii  niemieckiej zamordowały 217 osób. Uroczystości w Serokomli  rozpoczęły się Mszą  Świetą w intencji pomordowanych. Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz na cmentarz w Serokomli aby złożyć wieńce i kwiaty na 16 zbiorowych  mogiłach w których spoczywają ciała ofiar. W uroczystościach wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Grzegorz Kapusta, Sekretarz  Województwa Lubelskiego – Anna Jolanta Augustyniak, Dyrektor  Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie Tadeusz Sławecki, Starosta Łukowski Janusz Kozioł, przedstawiciele związków kombatanckich, przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz mieszkańcy Gminy Serokomla. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentowali: Prezes Zarządu Okręgowego – Kazimierz Olszewski, Prezes Zarządu Oddziału w Lublinie – Eugeniusz Belina, Wiceprezes Zarządu Oddziału w Lublinie – Jan Szubartowski.