08.01.2019r. – Spotkanie opłatkowe kombatantów w Lubartowie


Fot. Redakcja ,,Lubartowiaka”

Opis wydarzenia


W dniu 8 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zorganizowane przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie oraz Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Salę udostępnił Urząd Miasta w Lubartowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, miejscowi działacze ZKRPiBWP oraz władze samorządowe i miejskie, w tym starosta Ewa Zybała, wicestarosta Lucjan Mileszczyk, burmistrz Krzysztof Paśnik, zastępca burmistrza Jakub Wróblewski, przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak. Zarząd Okręgowy ZIW RP reprezentowali: Prezes Zarządu Okręgowego Kazimierz Olszewski, Sekretarz Ryszard Długosz oraz pracownik biura Kamil Sikora. Pierwsza część spotkania była poświęcona wyróżnieniu przez Zarząd Miejski ZKRPiBWP osób wybitnie zasłużonych w krzewieniu wiedzy historycznej i obronnej. Dyplomami za opiekę nad grobami wojennymi wyróżniono następujące osoby: Artura Żurawskiego, Marcina Stasiaka i Adama Stasiaka.  Z okazji stulecia odzyskania niepodległości Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów odznaczył następujące osoby: Kazimierza Olszewskiego, Danutę Niezabitowską, Genowefę Żmudę, Janinę Bil, Jacka Tomasiaka, Jakuba Wróblewskiego, Antoniego Gontarskiego, Kamila Zydlewskiego, Czesława Romańskiego, Stanisława Jurka. Sekretarz Ryszard Długosz oraz Prezes Kazimierz Olszewski wręczyli list gratulacyjny Staroście Ewie Zybała i Burmistrzowi Krzysztofowi Paśnikowi. W dowód podziękowania za wieloletnią współpracę „Krzyżem Zasługi dla ZIW RP” uhonorowano Czesława Romańskiego – Prezesa Zarządu Miejskiego ZKRPiBWK w Lubartowie. W imieniu Zarządu Okręgowego odznaczenie wręczył Kazimierz Olszewski. Po części oficjalnej wysłuchano kolęd oraz pastorałek w wykonaniu Martyny Massalskiej oraz uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. W miłej rodzinnej atmosferze podzielono się opłatkiem i złożono życzenia. Poczęstunek został przygotowany z pomocą Urzędu Miasta Lubartów.