28.06.2018r. – Posiedzenie Zarządu Okręgowego


 

Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


        W dniu 28 czerwca 2018 w świetlicy Biura Okręgowego odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego. Otwarcia obrad dokonał Sekretarz Ryszard Długosz, który serdecznie powitał zebranych członków Zarządu, zaproszonych gości wśród których znaleźli się nowo wybrani w walnych zebraniach członków Prezesi Zarządów Oddziałów oraz pracownicy biura. Głównym tematem posiedzenie było omówienie działalności Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie w pierwszym półroczu 2018r., w tym  informacje z pracy Zarządu i Prezydium Okręgu, kosztów poniesionych przez Biuro Zarządu na działalność statutową, realizacji pomocy pieniężnej ze środków budżetowych na pomoc dla kombatantów, dane statystyczne. Podsumowano walne zebrania członków Oddziałów zrzeszonych w Zarządzie Okręgowym w Lublinie, podczas których wybrano władze Oddziałów oraz Komisje Rewizyjne jako organy kontrolne. Podjęto uchwałę o zwołaniu XI Okręgowego Zjazdu Delegatów ZIW RP w dniu 19 września 2018r.

        W ramach podziękowania za wypełnianie statutowych obowiązków i ogrom pracy społecznej wręczono dyplomy dla członków Zarządu i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto za wybitne osiągnięcia i wieloletnią wzorową pracę w Związku pan Sławomir Jonik prezes Zarządu Oddziału w Krasnymstawie otrzymał ,,Krzyż 100 lat ZIW RP”. Aktu wręczenia dokonali Sekretarz Ryszard Długosz oraz Wiceprezesi Marek Wysocki i Wojciech Zalewski.