09.10.2018r. – 100-lecie urodzin pana Stanisława Szafranka


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 3 października 2018r.  pan Stanisław Szafranek świętował jubileusz 100-lecia urodzin. Pan Stanisław jest inwalidą wojennym, członkiem Zarządu Oddziału w Lublinie. Po napaści na Polskę przez Nazistowskie Niemcy w 1939r. jako ochotnik zgłosił się do cywilnej obrony warszawy. Po kapitulacji stolicy przyłączył się do organizacji niepodległościowych. Na uroczystość przybyła delegacja z Zarządu Okręgowego w osobach: Prezes Zarządu – Kazimierz Olszewski, Wiceprezes Zarządu – Wojciech Zalewski i pracownik Biura Zarządu – Kamil Sikora. W uznaniu szczególnych zasług dla Związku i członków, Jubilat został wyróżniony  „Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP”. Po części oficjalnej przy kawie i torcie Jubilat opowiedział o swoich wojennych losach.