25.10.2018r. – Posiedzenie Zarządu Okręgowego


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 25 października 2018 w świetlicy Biura Okręgowego odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Okręgowego wybranego podczas XI Okręgowego Zjazdu Delegatów w Lublinie (19 września 2018r.). Otwarcia obrad dokonał Prezes Kazimierz Olszewski, który serdecznie powitał zebranych członków Zarządu, zaproszonych gości oraz pracowników biura. Podczas posiedzenie wprowadzono członków nowego Zarządu w bieżące sprawy i prace Biura Zarządu Okręgowego a także nakreślono ogólny plan pracy na przyszły rok.

Jak zwykle korzystając z okazji zebrania się wielu działaczy społecznych w jednym miejscu nie mogło zabraknąć wyróżnienia najprężniej działających. W dowód zaangażowania i za bardzo dobrą współprace medal ,,Za wybitne zasługi dla ZŻWP” otrzymał Prezes Zarządu Oddziału ZIW RP w Lublinie Eugeniusz Belina. Aktu wręczenia w imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dokonał Sekretarz Zarządu Okręgowego ZIW RP Ryszard Długosz.