10.12.2015r. – Spotkanie integracyjne z okazji 148. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego


Fot. S. Olszewski

Opis wydarzenia


          Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Lubelskiego. Zostało zorganizowane przez Zarząd Okręgu ZIW RP w Lublinie i Związek Piłsudczyków. Przybyła Delegacja z Zarządu Głównego ZIW RP w osobie Prezesa Mariana Kazubskiego. Wzięła w nim udział również młodzież z Zespołu Szkół w Jastkowie oraz Szkoły Podstawowej w Samoklęskach. Na uroczystości miało miejsce wręczenie odznaczeń za szczególne zasługi i propagowanie patriotyzmu. Program uświetnił wykład prof. dr hab. Emila Horocha i wystąpienie gen. bryg. Jerzego Cichockiego.