19.10.2018r. – 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego

 


Fot. S. Olszewski

Opis wydarzenia


W dniu 19 października 2018r. w Sali Kolegialnej Rektoratu UP w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe z okazji jubileuszu 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego z udziałem władz oddziału lubelskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. Józef Kołodziej – Prezes Klubu Oficerów Rezerwy LOK przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, mgr Stanisław Jan Dąbrowski – przewodniczący komisji Historycznej Lubelskiej Chorągwi ZHP oraz prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel – członek Kręgu b. Harcerzy 3 Wodnej DH im. M. Zaruskiego przy KH Nowy Sącz w Znamirowicach. Obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz władzy samorządowej i wojewódzkiej. W imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego przybyła Sekretarz Anna Jolanta Augustyniak. Zarząd Okręgowy ZIW RP reprezentowali Prezes Kazimierz Olszewski oraz Sekretarz Ryszard Długosz. Za długoletnią owocną współpracę oraz patriotyczną postawę Stanisław Jan Dąbrowski został wyróżniony „Krzyżem Zasługi dla ZIW RP”. Aktu wręczenia dokonał Prezes Kazimierz Olszewski.