15.08.2018r. – Święto Wojska Polskiego


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


Obchody Święta Wojska Polskiego w Lublinie rozpoczęły się mszą świętą w archikatedrze lubelskiej. Później uczestnicy udali się na pl. Litewski, gdzie złożyli kwiaty przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza i Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Główne uroczystości odbyły się na pl. Zamkowym gdzie mieszkańcy Lublina uczcili 98. Rocznicę Cudu nad Wisłą.  Jak co roku odbył się przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej, apel pamięci, salwy i przemówienia okolicznościowe. Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy udali się na błonia pod Zamkiem, gdzie można było m.in. zobaczyć sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami i wymienić się monetami okolicznościowymi NBP.

Członkowie Związku oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władzy samorządowej i wojewódzkiej,  urzędu miasta Lublin oraz delegaci organizacji kombatanckich  udali się na uroczystą akademię do siedziby Zarządu Okręgowego na ul. 3-go Maja 16. Podczas spotkania wręczono wyróżnienia związane z „Jubileuszem 100-lecia powstania Lubelskich struktur Związku Inwalidów Wojennych RP”. Przyznane przez Zarząd Główny wyróżnienia wręczył Prezes Zarządu Okręgowego Kazimierz Olszewski wraz z  Sekretarzem Ryszardem Długoszem. Wyróżnieni Krzyżem 100-lat ZIW RP:

  • Anna Jolanta Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego;
  • Krzysztof Hałasa – płk lek. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie;
  • Janusz Malinowski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubelskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  • Leon Ginalski – Honorowy Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie;
  • Stanisław Olszewski – Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie i Wiceprezes Związku Piłsudczyków RP Oddział w Kraśniku.

Powyższe osoby są niezwykle cenione przez środowisko kombatanckie, od szeregu lat aktywnie współpracują ze Związkiem i niosą pomoc członkom ZIW RP. Ponadto za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, kreatywność i ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę zawodową pracownik biura Kamil Sikora został odznaczony medalem jubileuszowym „Zasłużony dla ZIW RP”.