11.11.2017r. – Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości


Fot. S. Olszewski, K. Sikora

Opis wydarzenia


     Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim. Następnie delegacja z Zarządu Okręgowego w składzie: Prezes Kazimierz Olszewski, V-ce Prezesi – Wojciech Zalewski i Marian Cioch oraz Sekretarz Ryszard Długosz wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta Lublin o godz. 9 w Trybunale Koronnym. Msza św. w intencji Ojczyzny rozpoczęła się o godz. 10 w Archikatedrze Lubelskiej. Do delegacji dołączył poczet sztandarowy wraz z członkami Związku. Po zakończeniu mszy wszyscy zebrani przeszli kolumną marszową na Plac Zamkowy, gdzie o godz. 11.45 rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego miało miejsce: odegranie hymnu narodowego, uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie awansów wojskowych, apel pamięci i salwa honorowa, koncert orkiestry wojskowej, składanie kwiatów pod tablicami więźniów Zamku Lubelskiego oraz pomnikiem Zaporczyków, defilada kompanii honorowych, defilada jazdy konnej i pojazdów historycznych, prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych, wystawa sprzętu służb mundurowych. Wieniec składany przez delegację Związku został pozyskany od Marszałka Województwa Lubelskiego.

     Po uroczystościach państwowych zaproszeni goście-przedstawiciele władzy wojewódzkiej i samorządowej, delegaci organizacji kombatanckich oraz członkowie ZIW RP udali się na uroczystą Akademię do siedziby Związku na ul. 3-go Maja 16. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia związane z ,,Jubileuszem 100-lecia powstania Lubelskich struktur Związku Inwalidów Wojennych RP” przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego: Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego dla 3 osób, Grawerton okolicznościowy Województwa Lubelskiego dla 13 osób, Dyplom Uznania dla 11 osób. Obecnym członkom wyróżnienia wręczyła Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Jolanta Augustyniak.