24.01.2019r. – Posiedzenie Zarządu Okręgowego


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 24 stycznia 2019r. w świetlicy Biura Okręgowego odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Okręgowego w nowym roku sprawozdawczym, obradom przewodniczył Prezes Kazimierz Olszewski. Podczas posiedzenie podsumowano prace Zarządu oraz Biura w minionym roku, omówiono szczegółowo plan pracy na obecny rok oraz zatwierdzono prowizorium budżetowe. Korzystając z okazji zebrania się wielu działaczy społecznych w jednym miejscu, nie mogło zabraknąć wyróżnienia najprężniej działających. W trakcie spotkania przekazano medale pamiątkowe z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Z upoważnienia Marszałka wyróżnienia wręczył Prezes Kazimierz Olszewski oraz Sekretarz Ryszard Długosz. Uhonorowani:

  • Eugeniusz Belina, Prezes Zarządu Oddziału w Lublinie
  • Kazimiera Giez, Prezes Zarządu Oddziału w Białej Podlaskiej
  • Jan Gromadzki, Członek Zwyczajny Oddziału w Lublinie
  • Lucjan Dudek, Prezes Zarządu Oddziału w Zamościu
  • Franciszek Grzyb, Prezes Zarządu Oddziału w Biłgoraju
  • Jan Kozłowski, Prezes Zarządu Oddziału w Kraśniku

To wyjątkowe wyróżnienie jest ukoronowaniem wielu lat pracy społecznej a także motywacja do dalszych starań aby ułatwić życie codzienne schorowanym kombatantom. Kolejnym wyróżnionym został Prezes Zarządu Okręgowego Kazimierz Olszewski – Krzyż 100 lecia ZKRPiBWP w imieniu Zarządu Głównego wręczył Prezes Koła Miejskiego w Puławach Stanisław Maciąga.