15.08.2019r. – Święto Wojska Polskiego


Opis wydarzenia


W tym roku przypadła 99 rocznica ,,Cudu nad Wisłą”, aby upamiętnić to wydarzenie  ustanowiono Święto Wojska Polskiego na dzień 15 sierpnia. O godzinie 8.00 nastąpiło złożenie wieńców przez delegacje związków kombatanckich i samorządu przy pomnikach Nieznanego Żołnierza oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim. O godzinie 8.30 rozpoczęła się msza święta w Archikatedrze Lubelskiej po niej, o godz. 9.40 nastąpił przemarsz pododdziałów, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości na plac Zamkowy. Tam o godzinie 10.00 rozpoczęły się w właściwe uroczystości, po nich do godz. 14.00 na zamkowych Błoniach festyn wojskowy oraz pokaz sprzętu służb mundurowych oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry wojskowej z Lublina, gry i zabawy dla uczestników festynu. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentowała delegacja złożona z Prezydium Zarządu Okręgowego oraz pocztu sztandarowego. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości członkowie Związku udali się do świetlicy okręgowej na uroczystą akademie.