03.05.2019r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


W bieżącym roku przypadła 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Majowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w archikatedrze lubelskiej w intencji ojczyzny. Następnie główne obchody o godz. 11.45  na placu Litewskim. Tłumnie przybyli mieszkańcy miasta i turyści, atrakcje które na nich czekały to m.in. Polonez dla Lublina, defilada kompani honorowej,koncert Orkiestry Wojskowej Garnizonu Lublin oraz piknik rodzinny. Polonez ruszył spod ratusza, na czele znaleźli się lubelscy samorządowcy i politycy, m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wicemarszałek Sejmu Beatą Mazure, radni miejscy i mieszkańcy  w parze z tancerzami z Zespołu Pieśni i Tańca ,,Lublin” im. Wandy Kaniorowej, Pieśni i Tańca UMCS i zespołów młodzieżowych. W tym roku odegrano polonezy autorstwa Stanisława Moniuszki gdyż obchodzimy 200 rocznicę jego urodzin. Taneczny korowód przeszedł Krakowskim Przedmieściem na plac Litewski, obok fontanny i pomnika Konstytucji 3 Maja, by zakończyć się pod sceną obok Poczty Głównej gdzie odbyła się cześć artystyczna.

Po uroczystościach państwowych członkowie Związku oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władzy samorządowej i delegaci organizacji kombatanckich udali się na uroczystą akademię do siedziby Zarządu Okręgowego na ul. 3-go Maja 16. Podczas spotkania wręczono wyróżnienia związane z centralnymi obchodami 100 lecia Związku Inwalidów Wojennych RP. Przyznane przez Zarząd Główny wyróżnienia wręczył Prezes Zarządu Okręgowego Kazimierz Olszewski wraz z  Sekretarzem Ryszardem Długoszem. Wyróżnieni Krzyżem 100-lat ZIW RP:

  • Stanisław Dąbrowski – przewodniczący komisji Historycznej Lubelskiej Chorągwi ZHP;
  • Andrzej Abramowicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Lublinie;
  • Eugeniusz Belina – Prezes Zarządu Oddziału ZIW RP w Lublinie.

Wyróżnione osoby są niezwykle cenione przez środowisko kombatanckie, od szeregu lat aktywnie współpracują ze Związkiem i niosą pomoc członkom ZIW RP.