01.07.2019r. – 450 lat Unii Lubelskiej


Fot. Małgorzata Genca

Opis wydarzenia


W tym roku przypadła 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej, świętowana w Lublinie w dniach od 28 czerwca do 4 lipca 2019r. Najważniejsze uroczystości odbyły się w dniu 1 lipca. O godz. 9 rozpoczęła się msza św. w bazylice oo. Dominikanów, gdzie przed 450 laty podpisano dokument wiążący Polskę i Litwę. O godz. 11 w Trybunale Koronnym władze miasta przyjęły i uhonorowały przedstawicieli środowisk polonijnych z całego świata. Medalami 450-lecia Unii Lubelskiej odznaczeni zostali działacze i organizacje polonijne, m.in. Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Związek Polaków na Litwie, Białorusi, w Kazachstanie, Niemczech, Czechach. Medale wręczono również przedstawicielom miast partnerskich Lublina: Poniewieża, Brześcia, Munster. Otrzymały je także osoby zasłużone dla Lublina i sławiące miasto za granicami kraju. Z Trybunału wszyscy udali się na dziedziniec Zamku Lubelskiego, gdzie w specjalnie ustawionym, wielkim namiocie odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej. Gośćmi sesji byli m.in. ambasadorowie Ukrainy, Armenii, mer Wilna i przedstawiciele miast partnerskich Lublina. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentował Prezes okręgu lubelskiego Kazimierz Olszewski, zaproszony jako gość honorowy. Po zakończeniu sesji spod Zamku na pl. Litewski wyruszył barwny korowód. Otwierała go orkiestra wojskowa lubelskiego garnizonu. Za nią szli harcerze i lublinianie w strojach z epoki podpisania Unii. Maszerowali również radni Rady Miasta z prezydentem oraz przedstawiciele władz wojewódzkich. Po dotarciu na pl. Litewski zebrani podziwiali pokaz zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry.