Pożegnanie Józefa Zdunka


Z wielkim żalem informujemy że w dniu 20 maja 2020r. zmarł kolega Józef Zdunek, Członek Zwyczajny Związku Inwalidów Wojennych RP. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 maja w Lublinie: msza święta w kościele parafialnym p.w. Świętego Krzyża, ul. Pogodna 7, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego do grobu na cmentarzu komunalnym ,,Majdanek” przy ul. Droga Męczenników Majdanka. W tej ostatniej drodze oprócz rodziny zmarłemu towarzyszyli koledzy wraz z pocztami sztandarowymi.

 

Józef Zdunek

Józef Zdunek urodziła się 20 marca 1950r. w Antoniówce. Swoje żydzie związał z wojskiem – służył w jednostce wojskowej nr 3423 na ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie. Udzielał się społecznie w wielu organizacjach patriotycznych – Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Lidze Obrony Kraju, Związku Piłsudczyków RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W ZIW RP pełnił funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Lublin. Jego największą pasją było pszczelarstwo, udzielał się w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Lubelskich. Odznaczony wieloma medalami m.in. Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP,  Krzyżem Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Srebrnym Krzyżem Związku Piłsudczyków, Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.