23.08.2020r. – Zwierzyniec


Fot. K.Olszewski

Opis wydarzenia


W dniu 23 sierpnia 2020r. uczczono pamięć ofiar niemieckiego obozu przesiedleńczego w Zwierzyńcu (powiat zamojski). W tym dniu przypadła 77. rocznica rozpoczęcia likwidacji obozu. Uroczystości odbyły się pod kościołem – pomnikiem pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Świątynie wybudowano w miejscu placu obozowego w celu upamiętnienia tragedii ludności cywilnej. Organizatorem było Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju oraz urząd miasta Zwierzyniec. W śród licznie przybyłych mieszkańców oraz przedstawicieli związków kombatanckich znalazła się również oficjalna delegacja Zarządu Okręgowego, Zarządu Oddziału Lublin i Zarządu Oddziału Zamość wraz ze sztandarami.
W latach 1940–1944 na tym terenie Zwierzyńca funkcjonował obóz dla ludności cywilnej oraz obóz przejściowy dla robotników przymusowych, a od grudnia 1942 dla ludności wysiedlanej z Zamojszczyzny. Szacuje się że w obozie więziono około 24 000 osób, w tym 7 000 dzieci.