22.09.2020r. – Wyróżnienie Medalem Prezydenta Miasta Lublin


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 22 września 2020r. w siedzibie Zarządu Okręgowego odbyła się skromna uroczystość z przedstawicielami Urzędu Miasta. W trakcie spotkania zostali wyróżnienie długoletni działacze społeczni, członkowie Zarządu Oddziału w Lublinie: Eugeniusz Belina, Jan Szubartowski i Tadeusz Sitarz. W imieniu prezydenta miasta dr Krzysztofa Zuka, honorowe wyróżnienia wręczyli Anna Augustyniak i Zdzisław Niedbała. Medal Prezydenta Miasta Lublin jest wyróżnieniem osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta.

Od Prezydium Zarządu Okręgowego wyróżnienie otrzymała Anna Augustyniak, wręczył je Prezes Kazimierz Olszewski w asyście Sekretarza Ryszarda Długosza. Pani Anna Augustyniak od wielu lat owocnie współpracuje z Związkiem Inwalidów Wojennych RP, pomagając w realizowaniu celów statutowych.