22.01.2022r. – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


20230122_1

20230122_2

Fot. LUW, Z.Gołębiowski

Opis wydarzenia


W niedziele 22 stycznia obchodziliśmy 160. rocznicę Powstania Styczniowego. W Lublinie obchody upamiętniające ten największy zryw narodowy odbyły się w następującej kolejności:
– 10:00 Zapalenie zniczy w miejscach upamiętniających zmarłych Powstańców Styczniowych,
Pomnik Powstańców Styczniowych w miejscu straceń, ul. gen. Mariana Langiewicza; Grobowiec Powstańców Styczniowych na cmentarzu przy ul. Lipowej.
– 11:00 Msza św. w intencji poległych, pomordowanych, zesłanych na Sybir, represjonowanych, zmarłych Powstańców Styczniowych, Kościół pw. św. Piotra i Pawła ul. Krakowskie Przedmieście 44
– 12:00 Uroczysty apel na Placu Litewskim, Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu; odegranie i odśpiewanie hymnu narodowego; uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt; wystąpienie okolicznościowe Wojewody Lubelskiego w imieniu LUW, MWL i UM; apel pamięci i salwa honorowa; złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza; defilada.

Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentowali: Władze Okręgowe – Kazimierz Olszewski, Wojciech Zalewski. Zarząd Oddziału Lublin – Eugeniusz Belina, Zdzisław Gołębiowski.