12.07.2023r. – Wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Jamach


Opis wydarzenia


Przedstawiciele Zarządu Okręgowego – Kazimierz Olszewski oraz Ryszard Długosz uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, we wsi Jamy, pod Ostrowem Lubelskim. Święto jest obchodzone corocznie w dniu 12 lipca „w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej” , szacuje się, że w latach 1939-1945 armia niemiecka dokonała około 800 pacyfikacji.
Okupanci niemieccy dokonali pacyfikacji Jam 8 marca 1944 r., spalono całą wieś i zamordowane 152 osoby, w tym 31 dzieci. Pacyfikacja była odpowiedzią na działania Armii Ludowej, która zaatakowała oddział policji ochronnej z batalionu turkmeńskich kolaborantów.