12.07.2020r. – Dzień walki i męczeństwa wsi polskiej


Fot. P. Wójcik/UMWL, K. Olszewski

Opis wydarzenia


W dniu 12 lipca 2020r. w Szczuczkach odbyły się wojewódzkie obchody „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi  Polskiej”. To nowe święto państwowe zostało ustanowione przez Sejm RP w 2017r. 1 października 1939r. wojska niemieckie dokonały zbrodni na mieszkańcach wsi Szczuczki, zginęło 60 mężczyzn. Uroczystości  rozpoczęły się Mszą  Świetą w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych przy Kapliczce – Pomniku Pomordowanych w Szczuczkach. Następnie odbył się uroczysty apel: odegranie hymnu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, odegranie melodii ,,Cisza”. W uroczystościach wzięli udział m.in. Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski i Kraśnicki, przedstawiciele związków kombatanckich oraz mieszkańcy Gminy Wojciechów. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentowali: Prezes Zarządu Okręgowego – Kazimierz Olszewski oraz Sekretarz Ryszard Długosz.