06.07.2023. – posiedzenie Zarządu Okręgowego


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 6 lipca 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie. Głównym tematem posiedzenia było omówienie przebiegu w poszczególnych Oddziałach walnych zgromadzeń członków. Walne zgromadzenia członków są zwoływane co 5 lat, podczas ich trwania ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z działalności za ten okres. Wszyscy obecni członkowie bez względu na status (inwalidzi, represjonowani, wdowy, wspierający) wybierają nowe władze Oddziału, Komisję Rewizyjną (organ kontrolny) oraz Delegatów na zjazd okręgowy. Podejmowane są również uchwały programowe na kolejną kadencję. Dwa Oddziały zostały rozwiązane na wniosek członków – Biała Podlaska oraz Krasnystaw – ze względu na brak możliwości wyboru osób funkcyjnych. Członkowie z rozwiązanych Oddziałów wstąpili do nadal działających – Lublina i Zamościa.
W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie Zwołania XII Okręgowego Zjazdu Delegatów na dzień 5 października br.