03.05.2021r. – 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Ustawy rządowej, nazwanej Konstytucją 3 Maja, z tego powodu bieżący rok został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Konstytucji 3 Maja. Z zachowaniem rygoru sanitarnego zorganizowano w Lublinie uroczystości, które rozpoczęły się mszą św. w lubelskiej archikatedrze w intencji Ojczyzny odprawioną przez bp Józefa Wróbla. W obchodach uczestniczyli m. in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, a także europoseł Krzysztof Hetman i posłowie na Sejm RP ziemi lubelskiej Marta Wcisło, Joanna Mucha, Sylwester Tułajew, Jacek Czerniak, Michał Krawczyk, Jan Łopata, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, przedstawiciele służb mundurowych i kombatanckich, organizacji młodzieżowych oraz mieszkańcy Lublina. Podczas uroczystości, odznaczono ks. prof. dr hab. Mirosława Sitarza, prorektora KUL, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienie przyznaje się za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania. Dekoracji dokonali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką. Następnie zebrani złożyli kwiaty przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentował prezes Kazimierz Olszewski. Związek został zaproszony do Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, po kliknięciu w poniższy link można zapoznać się z Odezwą Komitetu do mieszkańców województwa lubelskiego:

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim