03.04.2023r. – Przedświąteczne spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się przedświąteczne spotkanie wielkanocne. Wojewoda lubelski Lech Sprawka podzielił się z zaproszonymi gośćmi jajkiem wielkanocnym – symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. W spotkaniu uczestniczyli: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Lublinie ks. Grzegorz Brudny, duszpasterz pracowników urzędów i instytucji państwowych i samorządowych ks. Krzysztof Kwiatkowski, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewa Dumkiewicz-Sprawka.

Obecni byli również przedstawiciele służb dyplomatycznych, konsularnych, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, Wojska Polskiego, służb mundurowych i agencji, władze uczelni wyższych i środowiska oświatowego, administracji zespolonej i niezespolonej, jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, konsultanci wojewódzcy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentował Prezes Zarządu Okręgowego w Lublinie – Kazimierz Olszewski.