01.09.2020r. – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


1 września br. przypadała 81. wybuchu II Wojny Światowej. W tym dniu również przypada Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony przez Sejm RP 25 kwietnia 1997 r. jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski.
W Lublinie obchody rocznicowe odbyły się przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim. W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, dyplomacji i samorządów, reprezentanci środowisk kombatanckich, służb mundurowych, przedstawiciele różnych instytucji i harcerze. Zarząd Okręgowy wystawił delegację z pocztem sztandarowym. Pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza zostały złożone wieńce i zapalone znicze.