01.06.2003r. – 100. urodziny Adama Popiołka


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 1 czerwca 2023r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej miała miejsce szczególna uroczystość – 100. rocznica urodzin pana Adama Popiołka, kombatanta, inwalidy wojennego. Obecni byli członkowie rodziny jubilata, przyjaciele, pracownicy Urzędu, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego oraz organizacji kombatanckich, w tym Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Za wieloletnią bezinteresowną pracę społeczną oraz wkład wniesiony w rozwój Związku pan Adam został wyróżniony Krzyżem 100-lat ZIW RP, aktu dekoracji w imieniu Zarządu Głównego dokonał Prezes Okręgowy Kazimierz Olszewski. Uroczystość została zorganizowana przez Burmistrza Pawła Karczmarczyka oraz Zastępcę Burmistrza Anetę Ponitowską.