01.03.2020r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 3 lutego 2011 r. i jest obchodzony corocznie w dniu 1 marca. Święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.


Uroczystość w pałacu prezydenckim w dniu 01.03.2020r.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych uhonorował osoby wybitnie zasłużone dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczonych znaleźli się kombatanci związani z województwem lubelskim. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości odebrali Stanisław Gajewski pseudonim „Staś, członek oddziału Zrzeszenia WIN i Marianna Krasnodębska pseudonim „Wiochna”. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został członek ZIW RP Oddziału Lublin kolega Jan Jabłoniec pseudonim „Fiat”, żołnierz oddziału Zdzisława Brońskiego „Uskoka”.


Uroczystości w Lublinie

Na terenie miasta Lublin, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzono w dniach od 28 lutego do 6 marca. W jego ramach odbyły się liczne sesje historyczne, konferencje naukowe, koncerty pieśni patriotycznej, także uroczyste składanie wieńców i msze święte. Uroczystości swoim patronatem objęli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

  • Lublin w dniu 01.03.2020r.

Fot. Urząd Wojewódzki w Lublinie

Obchody w Lublinie odbyły się z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Niedzielna uroczystość rozpoczęła się o godz. 9, złożono kwiaty i zapalano znicze pod pomnikiem zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej, przy tablicy w Bramie Zamkowej i pod pomnikami Zaporczyków, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Ostatnim punktem uroczystości była msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Świętej Rodziny ul. Jana Pawła II 11 o godz. 11:30.

  • Lublin w dniu 02.03.2020r.

Fot. Kazimierz Olszewski

Uroczystości z dnia 2 marca z dużym udziałem organizacji kombatanckich, w tym z członkami Związku Inwalidów Wojennych RP. O godz. 10 rozpoczęła się msza w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych
Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Lublinie, ul. Fabryczna 19. Następnie miały miejsce uroczystości na placu przed kościołem z udziałem dzieci i młodzieży szkół lubelskich. Złożono wieńce a młodzież przedstawiły część artystyczną wykonując utwory patriotyczne. Następnie o godz. 11 odsłonięto tablice pamiątkową poświęconą Podziemnej Organizacji Młodzieży Polskiej, która została zawiązana przez uczniów ówczesnego hrubieszowskiego Technikum Mechanicznego i Gimnazjum Rolniczego. Budynek „A” Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie ul. Zamojska 18A.