28.02.2019r. – Wyróżnienie ,,Krzyżem Komandorskim ZŻWP”


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 28 lutego 2019r. w siedzibie Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia przyznanego przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie. W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju i funkcjonowania Związku Żołnierzy, kapituła krzyża nadała ,,Krzyż Komandorski ZŻWPKazimierzowi Olszewskiemu Prezesowi Zarządu Okręgowego. Wyróżnienie wręczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – Witold Muszyński oraz Marek Gąszczyk.