23.10.2020r. – Rocznica masowych deportacji na Sybir


Fot. K.Olszewski

Opis wydarzenia


23 października 2020r. odbyły się Lublinie uroczystości w 76. rocznicą deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD zorganizowana przez środowisko „Borowiczan”. Tragiczne wydarzenia z 1944 roku upamiętniono przemówieniami okolicznościowymi, złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i apelem pamięci. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentowali: Kazimierz Olszewski, Eugeniusz Belina, Zdzisław Gołębiowski.

W listopadzie 1944 roku z Polski wyjechały 4 transporty. Łącznie w zespole Łagrów nr 270 znalazło się 4893 obywateli polskich.  Bez ciepłej odzieży i niedożywieni byli zmuszani do ciężkiej pracy. Wiosną 1946 roku znaczną część zesłanych odesłano z powrotem do Polski. Na skutek deportacji, w różnych okolicznościach życie straciło 651 osób.