21.03.2019r. – Zawarcie porozumienia


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 31 marca 2019r. w siedzibie Zarządu Okręgowego odbyło się spotkanie organizacji kombatanckich i proobronnych. Zjawili się przedstawiciele władz wojewódzkich: Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych – Henryk Czerkas, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Ligi Obrony Kraju – Andrzej Abramowicz i Zbigniew Segit. Związek Inwalidów RP reprezentowali Kazimierz Olszewski i Marek Wysocki. Zaproponowano zawarcie porozumienia które byłoby kontynuacją dotychczasowej współpracy. Porozumienie ma na celu współdziałanie w sferze organizowania wystąpień w uroczystościach patriotyczno-historycznych na terenie województwa lubelskiego.