21.03.2019r. – Wręczenie wyróżnień


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 21 marca 2019r. w siedzibie Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie nastąpiło wręczenie najwyższego Związkowego wyróżnienia ,,Krzyża 100 lat ZIW RP” wieloletniemu, zasłużonemu członkowi Zarządu Oddziału w Lublinie, Panu Edmundowi Trela. Pan Edmund przez szereg lat pełnił funkcje chorążego pocztu sztandarowego, oprócz reprezentowanie Związku podczas uroczystości i świąt, towarzyszył zmarłym kolegom i koleżankom w ich ostatniej drodze. Uroczystego wręczenia z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego dokonał Prezes Kazimierz Olszewski wraz z Wiceprezesami: Markiem Wysockim i Wojciechem Zalewskim.