16.11.2018r. – Gala na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski w Nałęczowie


Opis wydarzenia


W dniu 16 listopada 2018r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nałęczowie wspólnie świętowano setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorami gali byli Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie oraz Związek Piłsudczyków RP Okręg w Kraśniku. Uroczystość prowadził gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski prezes Zarządu Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie i jednocześnie wiceprezes Zarządu Związku Piłsudczyków RP Okręg w Kraśniku. Oprócz członków organizacji licznie przybyli znamienici goście, a w śród nich: gen. dyw. Andrzej Wasilewski – b. szef Departamentu Kadr MON, płk. nawig. Władysław Dobrzański – prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Rezerwistów i Weteranów WP, płk Jan Gazarkiewicz – prezes Zarządu Związku Polskich Spadochroniarzy I Oddział w Warszawie,  Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego, płk Henryk Czerkas – prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd wojewódzki w Lublinie, płk Marian Wojtas – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Batalionów Chłopskich w Lublinie, płk Jan Górniak – b. szef WSzW w Białymstoku, Andrzej Abramowicz – prezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Lublinie, dr inż. Zbigniew Segit, dr hab. Emil Horoch. W patriotyczny nastrój wprowadził specjalnie z tej okazji przygotowany i zaprezentowany przez uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Nałęczowie półgodzinny spektakl ,,Ku Niepodległej”.  Kolejnym punktem uroczystości było przyjęcie nowych członków honorowych i zwyczajnych w poczet KŻR-LOK w Nałęczowie. Przyjęcia i dekoracji odznakami organizacyjnymi dokonali Stanisław Olszewski i Jerzy Rosiak – sekretarz klubu. W dalszej części uroczystości wręczono pamiątkowe medale i odznaczenia najaktywniejszym, najbardziej zasłużonym osobom w społecznej działalności oraz wydatnie wspierającym klubowe bądź związkowe przedsięwzięcia.  Specjalnie przygotowanym na tą okazję przez KŻR-LOK w Nałęczowie ,,Honorowym Krzyżem 100-lecia Niepodległości Polski” uhonorowano 66 osób – gości, sponsorów, członków. Związek Inwalidów Wojennych reprezentowali: płk zw. Kazimierz Olszewski, płk Ryszard Długosz, Wojciech Zalewski, płk Marek Wysocki, Jan Szubartowski. Za wieloletnią owocną współpracę  płk zw. Kazimierz Olszewski,  płk Ryszard Długosz oraz płk Marek Wysocki zostali wyróżnieni  ,,Honorowym Krzyżem 100-lecia Niepodległości Polski”.