15.08.2020r. – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


W Lublinie na Placu Litewskim  odbyły się  uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 100. rocznicy „cudu nad Wisłą”. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wydarzenie zostało maksymalnie okrojone. Zrezygnowano ze wszystkich zeszłorocznych atrakcji, w tym z pokazu sprzętu służb mundurowych. Obchody poprzedziła msza św. w Archikatedrze Lubelskiej celebrowana przez metropolitę lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Obecni byli m.in. poseł na Sejm RP Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła, zastępca prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk, a także dowódcy, komendanci i szefowie służb mundurowych garnizonu Lublin, kombatanci. ZIW RP reprezentował prezes Zarządu Okręgowego Kazimierz Olszewski. Po przemówieniach okolicznościowych, zasłużonym żołnierzom wręczono awanse na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia resortowe. Po apelu pamięci i salwie honorowej, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy pomnikach Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.