13.03.2019r. – Spotkanie z przedstawicielem władz miasta


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 13 marca 2019r. w siedzibie Zarządu Okręgowego odbyło się spotkanie z przedstawicielem władz miasta Lublin –  Anną Jolantą Augustyniak. Związek reprezentowało Prezydium w składzie: Prezes – Kazimierz Olszewski, Sekretarz – Ryszard Długosz, Wiceprezesi – Marek Wysocki i Wojciech Zalewski. Omówiono zakres i możliwe różnorodne formy współpracy samorządu miasta Lublina ze społecznością inwalidów wojennych. Spotkanie przebiegało w wyjątkowo miłej i serdecznej atmosferze.