10.12.2018r. – Spotkanie w Urzędzie Miasta


10.12.2018 Urząd Miasta a

Fot. UM Lublin

Opis wydarzenia


W dniu 10 grudnia 2018r. w Urzędzie Miasta Lublin odbyło się spotkanie prezesów największych organizacji kombatanckich z prezydentem miasta Krzysztofem Żukiem oraz jego przedstawicielami – Anną Augustyniak i Zdzisławem Niedbałą.  W trakcie spotkania rozmawiano o współpracy w trakcie najbliższych pięciu lat nowej kadencji. Prezesi związków odpowiadali o problemach i potrzebach kombatantów oraz trudnościach w utrzymaniu lokali wynajmowanych przez związki przede wszystkim od Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.  Związek Inwalidów Wojennych reprezentowali Prezes Zarządu Okręgowego – Kazimierz Olszewski oraz Sekretarz Ryszard Długosz.