Związek Piłsudczyków


Przy Związku Inwalidów Wojennych RP działa od 1990 r. Związek Piłsudczyków RP. Skupia miłośników Legionów Józefa Piłsudskiego – współzałożyciela uchwalonego przez Sejm ustawą sejmową w dniu 19 kwietnia 1919 r. Związku Inwalidów Wojennych RP.

Spotkanie integracyjne z okazji 148. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
Spotkanie integracyjne z okazji 148. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyło się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Lubelskiego. W spotkaniu wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół w Jastkowie oraz Szkoły Podstawowej w Samoklęskach.

Fot. S. Olszewski


W dniu 22 sierpnia 2019r. odbyła sie V pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę.