Krasnystaw


S. Jonik, Krasnystaw 1

Prezes Zarządu Oddziału w Krasnymstawie

Sławomir Jonik


Adres:

ul. Sobieskiego 3

22-300 Krasnystaw

Godziny pracy biura:

ostatni wtorek miesiąca 1000– 1200

Kontakt:

tel.: (82) 576 72 86