Majowe spotkania organizacyjno-kontrolne w Oddziałach

Korzystając z faktu zniesienia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa Prezydium Zarządu Okręgowego udało się 26 maja 2022r. do Zarządów Oddziałów w celu skontrolowania działalności statutowej oraz wręczenia przyznanych przez Zarząd Główny wyróżnień. Zarząd Okręgowy reprezentowała delegacja w składzie: Prezes Kazimierz Olszewski, Sekretarz Ryszard Długosz, Kierownik Biura Kamil Sikora.


Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Na czele Zarządu w Tomaszowie Lubelskim stoi Prezes Marian Skiba, z pomocą Sekretarza-Technicznego Teresy Kizowskiej aktywnie wypełniają obowiązki statutowe. Za pełne zaangażowanie w prace społeczną oraz wzorowe wykonywanie funkcji statutowej Pani Teresa została wyróżniona „Krzyżem 100 lat ZIW RP”. Z upoważnienia Zarządu Głównego aktu dekoracji dokonali Prezes Zarządu Okręgowego – Kazimierz Olszewski oraz Sekretarz – Ryszard Długosz. Pozostali miejscowi społecznicy za zaangażowanie oraz wytrwałość w niesieniu pomocy członkom Związku zostali wyróżnieni Leksykonem ZIW RP – Walczyli i pracowali dla Polski z imienną dedykacją oraz podziękowaniami: Stanisława Pasieczna, Grad Stanisław, Chlebicki Tadeusz, Marian Skiba.

Związek nie zapomina również o wieloletnich działaczach borykających się obecnie z wielkimi problemami zdrowotnymi. Za długoletnią pracę społeczną oraz oddanie sprawie Pan Bolesław Steczkiewicz została wyróżniony „Krzyżem 100 lat ZIW RP” oraz Leksykonem ZIW RP – Walczyli i pracowali dla Polski. Wręczenia dokonali Kazimierz Olszewski oraz Ryszard Długosz.


Oddział w Zamościu

26.05.2022 Zamość

W Zamościu prężnie działa Zarząd Oddziału ZIW RP prowadzony przez Prezesa Lucjana Dudka z pomocą Sekretarza-Technicznego Ireny Panek. Cele statutowe realizowane są z wielką skutecznością a społeczność kombatancka niezwykle zgrana.