25.11.2022r. – Odznaczenie sztandaru Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie


20221125_115152d25112022

20221125_123117d25112022

20221125_120940d25112022

20221125_124843d25112022

20221125_122945d25112022

20221125_124718d25112022

20221125_130539d25112022

20221125_125355d25112022

20221125_131749d25112022

20221125_131959d25112022

20221125_134545d25112022

Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


25 listopada 2022r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie kierowanym przez dyrektora Mirosława Studniewskiego odbyła się uroczystość odznaczenia sztandaru Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Korzystając z okazji wyróżniono także zasłużonych pracowników szkoły oraz miejscowych działaczy społecznych. W śród gości znaleźli się przedstawiciele organizacji kombatanckich, policji, straży pożarnej, wojska polskiego, samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Niemce, grono pedagogiczne oraz rodzice. Zarząd Okręgowy ZIW RP w Lublinie reprezentowali – Prezes Kazimierz Olszewski oraz kierownik biura Kamil Sikora.
Część artystyczną zaprezentowały zespoły składające się z dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły: Koła Żywego Słowa, Grupy RAZ-DWA-TRZY-My! chóru Madzimuzy oraz Zespołu Artystycznego. Część artystyczną rozpoczęli tancerze z Grupy Artystycznej tradycyjnym polonezem zatańczonym do piosenki „Pamięć w nas”. Chór Madzimuzy zaśpiewał pieśni patriotyczne „My pierwsza brygada” oraz „O mój rozmarynie”, Chór Madzimuzy mini- polską pieśń wojskową „Przybyli ułani” oraz utwór „Wierzby i bociany”. Pomiędzy pieśniami miał miejsce występ recytatorki Grupy Teatralnej Raz-Dwa-Trzy-My! nagrodzonej na VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „A to Polska właśnie…”, oraz Agaty Kozieł z fragmentem prozy Roksany Jędrzejewskiej pod tytułem „Pamięć”. Wspaniałe prezentacje zakończył taniec z szarfami w wykonaniu Grupy Teatralnej Raz-Dwa-Trzy-My! -„Polski splot”.