25.02.2020r. – Spotkanie Lubelskiej Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej


Fot. Lubelski Urząd Wojewódzki

Opis wydarzenia


W dniu 25 lutego 2020r. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka spotkał się z członkami lubelskiej Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Rada składa się z przedstawicieli organizacji kombatanckich działających na terenie Lubelszczyzny, jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Wojewódzka Rada Kombatancka ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań i wspieranie inicjatyw lokalnych. Przedstawicielem Związku Inwalidów Wojennych RP w radzie jest Prezes Zarządu Okręgowego – Kazimierz Olszewski.

Podczas spotkania wojewoda wręczył Bohdanowi Królikowskiemu Medal Pro Patria. Bohdan Królikowski to wybitny lubelski pisarz i poeta. Kultywuje pamięć o kawalerii konnej, jest autorem licznych publikacji o tematyce ułańskiej i historycznej. Wyróżnienie zostało przyznane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Kasprzyka w uznaniu szczególnych zasług za upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie. Zapis wideo ze spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy odnośnik:

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej