18.05.2023r. – Posiedzenie Zarządu Okręgowego


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 18 maja 2023r. odbyło się specjalne posiedzenie Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie na które przybyła delegacja z Zarządu Głównego w Warszawie. Delegacji przewodniczyła pani Prezes Elżbieta Kazubska. Podobne spotkania odbyły się we wszystkich istniejących w Polsce siedemnastu Zarządach Okręgowych ZIW RP, mają na celu wypracowanie rozwiązań obecnych trudności i problemów jakie niesie przyszłość – kurczący się skład osobowy członków, rosnące koszty utrzymania biur Okręgowych (wojewódzkich), podeszły wiek członków mający wpływ na problemy z wyborem władz w Oddziałach (powiatach). Z przedstawionych danych wynika że Okręg w Lublinie jest największy liczebnie, pod względem działalności wyprzedza wszystkie pozostałe Okręgi, wykorzystuje limity nadsyłanych wniosków o zapomogi oraz wyróżnienia.