18.05.2022r. – 78. rocznica zdobycia Monte Cassino


Fot. Z. Gołębiowski

Opis wydarzenia


18 maja 2022 r. przypadła 78. rocznica zdobycia Monte Cassino przez II Korpus Polski, pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zwycięstwo to zostało okupione ogromną ofiarą krwi żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy wykonali rozkaz swojego dowódcy, pełni wiary, że ich poświęcenie przybliży dzień odzyskania wolności i niepodległości przez Naród i Państwo Polskie. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w okupowanym wówczas Kraju i na świecie, podnosząc Polaków na duchu, a męstwo żołnierskie znakomicie przedstawiła pieśń wojskowa „Czerwone Maki na Monte Cassino”. Pomnik Bohaterom Monte Cassino został odsłonięty w 2015r. powstał z inicjatywy organizacji społecznych, m.in. Fundacji Niepodległości, Stowarzyszenia Żołnierzy BCh, Rady i Zarządu Dzielnicy Konstantynów, Społecznego Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika. Od tamtego czasu pod pomnikiem organizowane są okolicznościowe uroczystości pamięci. Związek Inwalidów Wojennych RP reprezentowali Eugeniusz Belina oraz Zdzisław Gołębiowski.

Wydarzenia towarzyszące:
15 maja 2022 r. (niedziela) – Piknik Historyczno-Wojskowy, w godz. 12.00 – 21.30, przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 7, plac przy Szkole.
18 maja 2022 r. (środa), godz. 10.00, Plac Teatralny 1 w Lublinie – otwarcie wystawy przygotowanej przez IPN Oddział w Lublinie pt. „Szlak Nadziei. Odyseja Wolności. Losy Polaków w czasie II wojny światowej.

Uroczystości odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Dyrektora IPN Oddziału w Lublinie, Dowódcy Garnizonu Lublin, Fundacji Niepodległości.