12.07.2022r. – Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej


Fot. K.Sikora, Ł.Frączek UMWL

Opis wydarzenia


W dniu 12 lipca 2022r. w miejscowości Osówka (gm. Potok Wielki) odbyły się obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, w których udział wzięli m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, przedstawiciele administracji samorządowej i centralnej, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, kombatanci, rodziny ofiar okupacji hitlerowskiej oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ustanowione przez Prezydenta RP przed pięcioma laty święto państwowe ma na celu uczcić pamięć mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej wykazywali się heroiczną i patriotyczną postawą.

Obchody rozpoczęły się polową mszą świętą pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji w Osówku. Mszę w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych odprawił ks. Wojciech Kania. Po liturgii wspólnie odśpiewano hymn narodowy, a przybyłych gości i mieszkańców powitał Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal. Okolicznościowe listy wysłali: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Przed zgromadzonymi wystąpił prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju (Zarząd Wojewódzki w Lublinie) mjr Bogdan Walas. Wspomnienia Błażeja Rapy odczytał Czesław Aleksak, wnuk zamordowanego podczas pacyfikacji Osówka i syn Marianny, jedynej ocalałej z tamtej rodziny. Na koniec głos zabrał Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń. Po wystąpieniach odczytano apel pamięci oraz oddano salwę honorową. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i znicze.
Zarząd Okręgowy ZIW RP w Lublinie reprezentowała delegacja w składzie: Sekretarz – Ryszard Długosz, Kierownik Biura – Kamil Sikora oraz członek Zdzisław Gołębiowski. Wykorzystując tą ważną uroczystość wręczono wyróżnienie osobie niezwykle zasłużonej dla Związku – Krzyż 100 Lat ZIW RP otrzymał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Aktu dekoracji z upoważnienia Zarządu Głównego dokonał Sekretarz Zarządu Okręgowego – Ryszard Długosz.

W trakcie II wojny światowej wojsko Niemieckie spacyfikowało ponad 800 wsi znajdujących się w obecnych granicach Polski oraz nieznaną nadal liczbę wiosek na Kresach Wschodnich. Ponad 10 tysięcy polskich wsi zostało dotkniętych różnymi formami niemieckich represji. Dla ocalenia od zapomnienia ofiar i upamiętnienia zasług polskiej wsi w walce z okupantami, jej patriotycznej postawy i cierpień w czasie II wojny światowej, 13 października 2017 r. prezydent podpisał ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Jest ono obchodzone 12 lipca, w rocznicę pierwszego dnia pacyfikacji – miejscowości Michniowa.