12.03.2022r. – Święto Inwalidy Wojennego RP


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


Święto Inwalidy Wojennego RP zostało ustanowione na dzień 12 kwietnia na pamiątkę ogólnokrajowego Zjazdu Inwalidów Polskich w Warszawie który odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 r. Przez ostatnie 2 lata nadzwyczajna sytuacja wywołana zakażeniami koronawirusa oraz idące za tym obostrzenia wprowadzane przez władze rządowe uniemożliwiły zorganizowanie Okręgowych uroczystości. Bieżącego roku organizacja uroczystości leżała w gestii poszczególnych Oddziałów. Zarząd Oddziału w Lublinie zorganizował skromne uroczystości na które przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta – Anna Augustyniak i Zdzisław Niedbała. Korzystając z okazji wręczono wyróżnienia przyznane przez Urząd Miasta Lublin. W uznaniu za oddaną działalność patriotyczną oraz podejmowanie licznych inicjatyw służących kształtowaniu tożsamości narodowej Lublinian z podziękowaniem za pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz Mieszkańców naszego Miasta, Medal Zasłużony dla Miasta Lublin otrzymali Jan Falecki oraz Wojciech Zalewski.

Początki Związku na Lubelszczyźnie sięgają 1915 roku, gdy w Lublinie powstał Obywatelski Komitet Pomocy Inwalidom Wojennym, który razem z Czerwonym Krzyżem przystąpił do organizowania przytułków dla rannych i kontuzjowanych żołnierzy. Podobne organizacje zrzeszające inwalidów powstawały także na pozostałych obszarach Polski. Od połowy 1917 r. na terenie Lubelszczyzny zaczęły się zawiązywać w gminach i małych miasteczkach grupy inwalidów wojennych, co doprowadziło we wrześniu do posiedzenia grupy założycielskiej i wyłonienia Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Inwalidów Wojennych. Ogólnokrajowy Zjazd Inwalidów Polskich odbył się w Warszawie w kwietniu 1919 roku, podczas niego oficjalnie powołano wspólny Związek Inwalidów Wojennych RP.