07.07.2022r. – Posiedzenie Zarządu Okręgowego


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


W dniu 7 lipca 2022r. odbyło się pierwsze od 2 lat stacjonarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Lublinie. Głównym tematem posiedzenia było omówienie działalności Zarządu Okręgowego w pierwszym półroczu 2022r., w tym: informacje z pracy Zarządu i Prezydium Okręgu; koszty poniesione przez Biuro Zarządu na działalność statutową; realizacja pomocy pieniężnej ze środków budżetowych na pomoc dla kombatantów, dane statystyczne, informacje z obrad w Zarządzie Głównym, informacja z udziału delegacji w obchodach świąt państwowych i rocznic walk o niepodległość narodu polskiego. Sekretarz Ryszard Długosz poruszył temat wyborów do władz Oddziałów i Okręgu w roku 2023 oraz przedstawił uchwały w powyższej sprawie.